Seksuele beleving van transgenders

Over de seksuele beleving van transgenders is vrijwel onderzoek gedaan. Maar dat is ook niet verwonderlijk. Welke transgender zou aan zo'n onderzoek willen doen en over haar seksuele beleving willen vertellen.
Wel is er het een en ander te lezen in de boeken die soor transgenders zijn geschreven. Aa´cha Bergamin bijvoorbeeld. Zij schrijft daar heel openhartig over en neemt geen blad voor de mond. Het boek dat zij samen met journalist Ab Pruis schreef Aa´cha - Het leven van een als man geboren vrouw is te leen in onze Transgenderbibliotheek.
Tamar Doorduin, sociologe en genderstudica heeft zich gespecialiseerd in vraagstukken rondom seksuele en genderdiversiteit. Momenteel werkt zij als onderzoeker en interventieontwikkelaar LHBT bij Rutgers WPF, een kenniscentrum over seksualiteit. Zij onderzoekt bijvoorbeeld wat voor informatie over liefde, seks en relaties lesbische meiden, homojongens, biseksuele jongeren en transgender jongeren nodig hebben. Zij denkt na over vraagstelling rondom gender en seksuele voorkeur in kwantitatief onderzoek en werkt mee aan het LHBT-inclusiever maken van bestaand seksueel voorlichtingsmateriaal.

In haar vrije tijd schrijft zij stukken waarin zij de wereld becommentarieert als het gaat om gender en seksualiteit. Eerst als columnist bij DITO, een holebi-jongerenorganisatie in Nijmegen. Daarna als redacteur bij feministisch tijdschrift LOVER en tegenwoordig voor het Continuum, een online magazine over transgender en genderdiversiteit.

Meer over haar ervaring en expertise vind je op mijn LinkedIn pagina.

Een wereld van verschil/ Hanneke de Graaf, Bouko H. W. Bakker, Ciel Wijsen

Voor het eerst is in Nederland de seksuele gezondheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) in alle breedte onderzocht. Grensoverschrijding en seksueel geweld komen vaak voor in alle groepen. Transgenders zijn minder tevreden over hun seksleven en hebben meer seksuele problemen dan de andere groepen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Een wereld van verschil’ dat Rutgers WPF in april 2014 heeft uitgebracht.

Met het onderzoek ‘Een wereld van verschil’ is een uniek beeld verkregen van de seksuele gezondheid van LHBT’s en de factoren die hiermee samenhangen. Zo is er onderzocht hoe tevreden LHBT’s zijn over hun seksleven en in hoeverre seksuele problemen en seksueel geweld voorkomen.


Uit het onderzoek blijkt dat de seksuele gezondheid van transgenders aandacht behoeft. Transgenders zijn minder seksueel actief en minder tevreden over hun seksleven. Seksuele problemen van transgenders hangen samen met onvrede met het lichaam. Transgenders die een operatie hebben ondergaan hebben een positievere seksbeleving. Transgenders met een onvervulde transitiewens zijn minder tevreden dan transgenders die geen transitiewens hebben of die hun wens al vervuld hebben. 
Dit onderzoeksrapport geeft inzicht in het seksleven van LHBT’s en hun seksuele gezondheid. Het is voor het eerst dat hiernaar op grote schaal onderzoek is verricht. Bijna 5000 mensen hebben meegedaan aan het onderzoek, dat plaatsvond in 2013..

Enkele uitkomsten van het onderzoek t.a.v. transgenders:

Transgenders zijn relatief vaak lesbisch, homo- of biseksueel.

Seksuele problemen komen het meest voor onder transgenders.
Een meerderheid is niet erg tevreden over zijn/haar seksleven en heeft meer seksuele problemen dan de andere groepen (homo- en biseksuelen). Transgenders zijn weinig seksueel actief.  Een groot deel heeft weinig seksueel verlangen, wordt zelden opgewonden en komt niet of moeilijk klaar.
Ruim de helft van de transgenders heeft geen vaste partner. Drie van de vijf transvrouwen, twee van de vijf man-naar-vrouwtransgenderisten en ongeveer de helft van de transmannen en vrouw-naar-man-transgenderisten, heeft het afgelopen half jaar geen seks gehad met een partner. Ongeveer de helft van hen vindt dit jammer.
De mannen en vrouwen die wel seks hadden, zouden dit vaker willen doen.

Slechts 26 tot 32 procent van de bij het onderzoek betrokken transgenders is tevreden over zijn/haar seksleven. Transgenders zijn vooral ontevreden over de manier waarop ze seks hebben.
De meeste transgenders die ooit seks hebben gehad, voelen zich niet helemaal op hun gemak tijdens seks en vinden zichzelf niet aantrekkelijk en voelen zich schuldig over hun seksuele gedrag en gevoelens.
Ongeveer twee derde geniet wel van seks. Ze kunnen ook goed aangeven wat ze wel en niet willen.
De meeste transgenders masturberen wel.

Goede preventie en hulpverlening nodig
Transgenders dienen het passende, professionele hulp te krijgen voor hun seksuele problemen. Professionals dienen LHBT-sensitief te zijn en in staat om aandacht voor seksualiteit, seksuele diversiteit en genderdiversiteit in hun werk te integreren.

Grensoverschrijding en seksueel geweld
Zorgelijk is dat LHBT’s vaak grensoverschrijding en seksueel geweld meemaken. Driekwart van de biseksuele vrouwen, twee derde van de lesbische vrouwen, de helft van de homomannen, een derde van de bi-mannen en twee derde van de transgenders heeft wel eens te maken gehad met seksuele grensoverschrijding, zoals ongewenste opmerkingen en aanrakingen.
Bijna een kwart van de lesbische vrouwen en ruim een derde van de biseksuele vrouwen is slachtoffer geweest van seksueel geweld. Dit geldt ook voor een op de zeven homo- en bi-mannen en drie van de tien transgenders. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de psychische en lichamelijke gezondheid, maar ook voor de maatschappelijke participatie van slachtoffers. Met name LHBT jongeren en jong volwassenen hebben te maken met grensoverschrijding en seksueel geweld, en verdienen extra aandacht.

Homo- en biseksuele mannen en MV-transgenders die als kind meisjesachtiger waren, hebben vaker seksueel geweld meegemaakt. Het huidige onderzoek laat zien dat preventie van seksueel geweld onder LHBT’s van groot belang is. Dit betreft het voorkˇmen van seksueel geweld, het tijdig herkennen van signalen en het voorkˇmen van herhaling.Voor meer informatie kun je contact opnemen met de afdeling Communicatie van Rutgers WPF via tel. 06 – 46 19 35 49 / 030 - 231 34 31 of e-mail  Je kunt het rapport en bijbehorende factsheets downloaden vanuit de Rutgers WPF webshop:


Je kunt op deze pagina reageren door een e-mail te sturen naar Bert.Woudstra@hotmail.comĚ