Acceptatie binnen het Christendom

Binnen het orthodox gereformeerde Christendom bestaat er voor transgenderisme geen enkele acceptatie. Vaak wordt door hen Deuteronomium 22:5 aangeduid als regel dat niemand die als man of vrouw geboren is kleding zal dragen van het andere geslacht; "Het kleed eens mans zal niet zijn aan een vrouw, en een man zal geen vrouwenkleed aantrekken; want al wie zulks doet, is den Heere, uw God, een gruwel." 

Van geslachtsverandering wil het Christendom ook niets weten. Men zegt dat het snijden in een gezond lichaam niet acceptabel is. God heeft je zo gemaakt en onnodige veranderingen zijn een minachtig van God. 

In het Christendom zegt men dat het snijden in een gezond lichaam niet acceptabel is. "God heeft je zo gemaakt en onnodige veranderingen zijn een minachtig van God." 

Tegenwoordig wordt er ook een poging gedaan om God, het goddelijke en godsdienst vanuit een transgenderperspectief te benaderen. 

Een deel van de christenen vindt dat een transgender medeleven en compassie verdient omdat ze vinden dat een transgender persoon in een moeilijke situatie verkeert. Een deel van hen vindt een operatie dan ook geoorloofd: hoe jij je van binnen voelt, is het belangrijkste en daar mag jij je lijf op aanpassen. Sommigen vinden dat je moet proberen ‘de strijd aan te gaan’ of ‘je kruis te dragen’ en dart je je dus niet moet laten opereren. Vaak vindt men het dan essentieel dat je na de operatie een heteroseksueel leven leidt. Maar er zijn ook christenen die een homo- of lesbische relatie als transgender wel goed keuren. Er zijn ook theologen die verschillende Bijbelteksten zien die ronduit positief zijn over transgenders en transseksualiteit. (geciteerd uit Iedereen is anders)

Bronnen:

Iedereen is anders

zie ook: Transgenders zijn een verrassing van God (ConinuŁm)

Je kunt op deze pagina reageren door een e-mail te sturen naar Bert.Woudstra@hotmail.com